Kaalukaim eksamitest toimus 15. oktoobril, kus
Eesti Käsitöö Maja rahvakunsti galeriis esitlesid
oma senist loomingut ja tegevust Angelika Nöps
ning Kristiina ja Priit Halberg. Tegemist on kolme
väga kaaluka tegijaga niplispitsi vallas. Aastatepikkuse
õppimise ja uurimise tulemusena õnnestus
meistritel saada rahvakunsti- ja käsitöömeistri
IV taseme kutsetunnistus tekstiili alal.
Kõrgeimast, V tasemest lahutab neid komisjoni otsusel
vaid peagi ilmuv niplispitsialane õpperaamat.
Kõik kolm meistrit on aktiivselt seotud oma eriala
koolituste ja täiendõppe läbiviimisega ning osalevad
aktiivselt niplispitsi edendavate organisatsioonide
töös nii kodu- kui välismaal.
Eelnev tekst on pärit Rahvakuksti ja Käsitöö Liidu ajalehest Teataja nr 26