Sellel aastal niplispitsi rohkem ei toimu. Järgmine kokkusaamine on uuel aastal  - juba 
4. jaanuaril. Kell ja koht ikka samad.
Nii jääb rohkem aega jõuluettevalmistusteks ja leevendab - stressi.